Hz. Lût, toplumundaki ahlaki çöküşü sonlandırmak için elinden geleni yapmıştır. Bu yazıda onun konuklarının güvenliğiyle nasıl ilgilendiğinden, cinsi sapkınlara karşı nasıl tavır takındığından ve onları ahlaksızlıktan nasıl uzaklaştırmaya çalıştığından söz edilecektir. Hûd 11/77.-78. ayetlerle sınırlı yorumlarda klasik ve modern dönem tefsir literatürü esas alınacaktır. Amaçlanan şey, kıssadan hareketle Kur’an’ın cinsi sapkınlıkla (homoseksüellik) mücadelede Hz. Lût örnekliğini ortaya koymaktır.

Misafirlerin korumanın önemi

Hz. İbrâhim’e gelen ve hanımına çocuk ve torun müjdesi getiren meleklerin sonraki ziyareti Hz. Lût’a olmuştur: “Elçilerimiz Lût’a gelince onların yüzünden üzüldü ve göğsü daraldı. Bu, çetin bir gündür, dedi!” (Hûd 11/77). Hz. Lût, konukları (muhtemelen genç) erkekler şeklinde gelmiş ve onların zarar verilemeyecek melekler olduğunu bilmediği için kavminin onlara kötülük etmesinden korkmuştur. Sonuçta ev sahibi, konuklarının güvenliğinden sorumludur. Lût için “göğsü daraldı” denilmesi, onun misafirlerinin güvenliğini sağlamada çaresizliğini yansıtmaktadır. İçinin daralmasının gelenlerin azap getirici melekler olduğunu bilmesinden kaynaklandığı akla gelse de bu, zayıf bir ihtimaldir. Diğer bir ihtimal de kavminin Hz. Lût’a rahat yaşama imkânı vermemesi nedeniyle onları Hz. İbrâhim gibi ağırlayamayacak olmasıdır. Tabi bu ihtimal, “meleklerin önce Hz. İbrâhim’e uğradıkları” bilgisine Hz. Lût’un sahip olduğu yaklaşımına göredir. Ayetteki Hz. Lût’un “Bu, çetin bir gündür.” şeklindeki sözü, onun yaşadığı zorluğu ifade etmeyi daha da pekiştirmek içindir.

Hz. Lût’un cinsi sapkınlık karşısındaki cesur duruşu

Hz. Lût kavminden sapık olanları iyiliğe yönlendirmeye çalışmaktadır: “Kavmi ona koşarak geldi. Daha önce de kötü şeyler yapıyorlardı. ‘Ey kavmim, işte kızlarım, onlar sizin için daha temizdir. Allah’tan korkun. Beni misafirlerimin içinde rezil etmeyin, içinizde aklı başında bir adam yok mu?’ dedi.” (Hûd 11/78). Lût toplumu cinsi sapıkları için “koşarak geldiler” denilmesi, onlardaki utanmaz tutuma ve akıllarına değil sınır tanımayan hazlarına göre hareket ettiklerine işaret etmektedir. Onlar, cinsi sapıklıklarını gizleme ihtiyacı duymamaktadır. Yani onlar, sapıklığını gizleyenlere oranla daha adi kimselerdir. O sapkınlar için “Daha önce de kötü şeyler yapıyorlardı.” denilmesi, işledikleri çirkin fiili (homoseksüellik) alışkanlık hâline getirdiklerini göstermektedir. Hz. Lût’un o sapıklara “kızlarım, onlar sizin için daha temizdir” demesi, o cinsi sapık yolu bırakıp tövbe etmeye ardından da kadınlarla evlenmelerine teşviktir. Gelenlerin sayısı, kızlarının sayısından fazla ise bu durumda kızlarını onların lider konumunda olanlarıyla evlendirmeyi önermiş olur. Onlar ıslah yolunu seçerse onlara tabi olanlar da zorunlu olarak ifsadı bırakacaktır. Sonraki cümlede “Allah’tan korkun.” denilmesi de Hz. Lût’un kastının kızlarını onlarla evlendirmeye dönük olduğu şeklinde yorumlanabilir. Başka bir yaklaşıma göre Hz. Lût şeriatında Müslüman kadınlar kâfir erkeklerle evlenebiliyordu. Son şeriatın ilk dönemlerinde de buna izin vardı. Resulullah (s), iki kızını Utbe b. Ebû Leheb’le ve Ebü’l-As b. Rebî’ ile evlendirmişti. Hz. Lût’un kızlarını vermeyi kastetmediği de söylenmiştir. Sözgelimi bir kimse başkasına ait bir şeyi yediğinde ona “Leş yesen daha iyiyidi.” denilmiş olsa ikincisinin yenilmesini önerdiği söylenemez. Ayrıca Hz. Lût’un kızlarının “daha temiz” olduğunu söylemesi, o sapıkların yaptığı fiilin daha az temiz olduğu anlamında değildir. Onun, kavminin cinsi sapıklarına “Beni misafirlerimin[1] içinde rezil etmeyin.” demesi, ev sahibi olarak misafirlerini kötü kimselere karşı koruyamama endişesini göstermektedir. Cinsi sapıklara “içinizde aklı başında bir adam yok mu” sorusu, “Aranızda doğru veya doğru yolun kendisine nasip olduğu kimse yok mu?” anlamındadır. Onun bu sorusu, onları fıtratına döndürüp bu sapıklıktan vazgeçirme niyetlidir.

Sonuç

Görüldüğü gibi cinsi sapıklara karşı Hz. Lût, konuklarına sahip çıkma duygusuyla hareket etmiş, sapıkları fiillerinden alıkoymak için elinden geleni yapmış ve o sapıkları hakka yönlendirmeye çalışmıştır. Zaten homoseksüel sapıklık, tedbir alınmadığında yaygınlaşır ve kimi kesimlerce normalleştirilmeye çalışılır. Bu açıdan Hz. Lût’un bu sapıklığı engellemeye çalışma örnekliği, günümüz Müslümanları için önemli ipuçları içermektedir.

Anahtar kelimeler: Tefsir, Kur’an, Lût, cinsi sapıklık.

 

[1] Ayetin orijinalinde tekil ifade yani “misafirim (ضَيْف۪يۜ)” kullanılmış ama çoğul (misafirlerim) kastedilmiştir. Araplar “Bu / bu ikisi /  bunlar benim elçim.” der. Kelimenin masdar olması buna imkân vermektedir.