Allah’a aittir, diyecekler (seyekûlûne lillâh).” ifadesi, Mekki bir surenin üç ayetinde geçmektedir. Bu yazıda söz konusu ayetler, ele alınacaktır.

Dünyanın ve onda bulunanların kime ait olduğu sorulan müşrikler (Müminun, 23: 84), gerçeği itiraf ederler: “Allah'a aittir, diyecekler. Öyle ise ‘Siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız?’ de.” (Müminun, 23: 85). Madem her şey Allah’a aittir, O’nun ortakları olduğuna inanmak (şirk); O’nun, insanların ölümünün ardından onları tekrar diriltmesi inancını inkâr etmek ne kadar anlamsızdır. Dünyada olanların tümünü yaratan Allah’a itaati bırakıp, başka varlıkları kulluk etmeye layık görmek nasıl düşünülebilir? Ayetteki “Siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız?” sorusu merak ya da öğrenme amaçlı değil, inkârcıların düşünmediklerini belirtmek içindir.
Yedi kat göğün ve görkemli arşın Rabbinin kim olduğu sorulduğunda (Müminun, 23: 86) inkârcılar şu yanıtı verir: “Allah'a aittir, diyecekler. Şu halde ‘Siz Allah'tan korkmaz mısınız?’ de.” (Müminun, 23: 87). Gökler ve arş Allah’ın ise bunu kabul eden kulların; Allah’ın dışındaki varlıklardan (canlı ya da cansız) korkmamaları, onları Allah’ın ortakları kabul etmemeleri gerekir. Gökleri ve arşı yaratan Allah’a kulluk etmeyip başkalarını rab edinmeleri, müşriklerin Allah’a kulluk bilinci taşımadıklarını göstermektedir.
Her şeyin melekûtu Allah’ın kontrolündedir. O, her şeyi koruyup kollayan; fakat kendisi korunmaya gerek duymayandır (Müminun, 23: 88). Bunun doğruluğunun sorulduğu kâfir kimseler, şöyle cevap verirler: “Allah'a aittir, diyecekler.Öyle ise nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz?’ de.” (Müminun, 23: 89). Her şey Allah’ın egemenliği altında ve O’na aitse; O, kimsenin desteğine ihtiyaç duymuyorsa batıl sözlerin peşine gidip Allah’a gereğince kulluk etmemenin iler tutar yanı yoktur. Onlar büyülenmişçesine, kabul ettikleri bir hakikate aykırı hareket etmekte ve doğru yoldan sapmaktadırlar. Peygamber’i (s) büyücülükle itham edenler, asıl büyücülerin kendilerini sapkınlığa sürükleyen liderlerinin olduğunun farkında değillerdir.
Görüldüğü gibi “Allah’a aittir, diyecekler.” ifadesinin yer aldığı ayetlerde inkârcılara yönelik üç farklı kınama ifadesi vardır: Düşünmeme, Allah’tan (yani azabından) korkmama ve batıl sözlerin peşine gitme.
2.8.2018 Memleket Gazetesi