bingöl üniversitesi sunucu
Bilgi ve Düşünce Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen “Kur’an’ın Hz. Peygamber'i Eğitmesi” konulu konferansa konuşmacı olarak Yrd. Doç. Dr. Murat Kayacan katıldı.
Bilgi üniversitenin konferans salonunda yapılan programın sunuculuğunu ve açılış konuşmasını Furkan Kılıç yaptı. Program, M. Zeki Özdemir ve Cem Hamidanoğlu’nun okudukları Kur’an tilaveti ve mealinin ardından başladı. Devamında Murat Kayacan konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi.
Kayacan, giriş konuşmasında Hz. Muhammed(s)’in asıl gönderiliş amacından bahsetti ve bizlerin günümüz Peygamber anlayışlarındaki yanlışlıklara değindi. Hz. Peygamber(s)’in hayatını mucizelerle süslemek yerine asıl gönderiliş gayesinin anlaşılması gerektiğini belirten Kayacan ardından Kur’an’ın Hz. Muhammed(s)i eğitirken hangi metotları kullandığı üzerinde durdu.
Konuşmasını iki bölümde anlatan Kayacan, birinci bölümde Kur’an-ı Kerim’in kendisini ve Hz. Muhammed(s)’i nasıl tanıttığı üzerinde durdu. Bu konu başlığı altında Allah’ın diğer Peygamberlere mucizeler verilmesine karşın, Hz Muhammed(s)’de de tek mucize olarak Kur’an’ı verdiğini belirtti. ”Ona Rabbinden mucizeler indirilmesi gerekmez miydi? Derler. De ki: ‘Mucizeler Rabbimin katındandır. Doğrusu ben apaçık bir uyarıcıyım.’ Kendilerine okunan bu kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda inanan toplum için rahmet ve ibret vardır.”(Ankebut50-51)  Bu ayet ışığında konuya netlik kazandıran Kayacan, ardından İslam dininin ve Kur’an’ın türedi olmadığı, önceki dinlerin ve kitapların devamı olduğu hususuna değindi.
İkinci bölümde ise Kur’an’ın Hz. Peygamber(s)i eğitirken kullandığı metotları, Allah’ın vahiy aracılığıyla elçisine nasıl yön verdiğini ayetler ışığında anlatan Kayacan, Abese suresinin şu ayetleri üzerinden konuya devam etti:”Surat astı ve yüz çevirdi; kendisine o kör geldi diye. Nereden biliyorsun; belki o, temizlenip-arınacak? Veya öğüt alacak; böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak. Fakat kendini müstağni gören (hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanan) ise, işte sen, onda ‘yankı uyandırmaya’ çalışıyorsun. Oysa onun temizlenip-arınmasından sana ne? Ama koşarak sana gelen ise ki o, ‘içi titreyerek korkar’ bir durumdadır; sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun. Hayır; çünkü o (Kur’an), bir öğüttür. Artık dileyen, onu düşünüp öğüt alsın” Konuşmasının devamında Kayacan,vahyin, Hz. Peygamber(s)’i sürekli yaşanan hayat ile yüz yüze getirdiğine, insanları nasıl eğiteceği konusunda onu bilgilendirdiğine ve bunu yaparken onun da bir insan olduğu gerçeğini göz ardı etmediğine dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti. Kur’an’ınHz. Peygamber(s)’e insanlarla nasıl sağlıklı bir diyalog kuracağını, doğruyu nasıl kavratabileceğini ve nasıl ikna edici deliller getireceğini de kavrattığını belirten yazar ardından, Kur’an’ın Hz. Muhammed(s)’i imtihan bilinciyle aydınlattığını ve hayatın içine çektiğini belirtti. Buna örnek olarak ise Hz. Peygamber(s)’in açlık çekmekle, savaşlara girmekle, dişinin kırılmasıyla, savaşta adamları kaçarken Hz. Peygamber(s)’in cesaretle onları bağışlamasıyla imtihan edildiğini vurguladı. Kur’an’ın, Hz. Peygamber(s)’i eğitirken temsili ifadeleri de kullandığının ve bu sayede Peygamberimizin(s), anlatmak istediklerini daha berrak bir şekilde sunduğunu belirtti. Ardından Kayacan, Kur’an düşüncelerinin, kişilerin karakterlerini bu metotla somutlaştırdığını, adeta elle tutulur gözle görülür hale getirdiğini, Hz. Peygamber(s)’e bu metot ile geniş kitlelere hitap edebilme olanağı sağladığını vurguladı.
Son olarak Kayacan, Kur’an’ı anlamak ve bu bağlamda Hz. Peygamberi anlamak gerektiği, doğru Peygamber anlayışının bizlerde oturması gerektiğini belirtti.Peygamber örnekliği üzerinden hayatımızı şekillendirmek gerektiğine önemle vurgu yapan Kayacan, son olarak Kur’an’ın eğitiminden geçen Hz. Peygamber(s)’in insanları bu eğitim doğrultusunda ıslah ettiği, bireysel ve toplumsal arınmaları bu yolla gerçekleştiğini belirterek konuşmasını sonlandırdı. Ardından konferans soru-cevap faslından sonra sona erdi. Yazar konferans çıkışı okuyucuların kitaplarını imzaladı.
kuran okundu


katılımcılar

dinleyiciler

kitap


imza