Konya’daki vakıf ve derneklerin oluşturduğu Sivil Toplum Örgütleri, 27 Nisan 2007 tarihli e-muhtıranın ardından yaptıkları bir basın açıklamasıyla darbe karşıtı tavırlarını net bir şekilde ortaya koymuştu. Bu açıdan kendilerini tebrik ediyorum. 64 kuruluşun bir araya gelmesiyle oluşan bu birliktelik, çalışmalarını daha sağlam bir zemine oturtabilmek için  bugün başlayan ve dört gün sürecek (17-20 Mayıs) Ufuk Turu-4 toplantısı yapmak üzere Alanya’da bir araya geliyor.

İlk programın konusu “Sivil Toplum ve Sosyal Sermayemiz”. Konuyu Harran Üniversitesi’nden Gürbüz AKSOY ele alacak. 2. Gün 1. Panelde "Sivil Toplum ve Sermaye" konusu Sabahattin ZAİM başkanlığında MÜSİAD Genel Başkanı Ömer BOLAT ve TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU tarafından enine boyuna ortaya konacak. Bu oturum ekonomik alanda ön plana çıkan sermaye sahiplerinin,  Abdullah Muradoğlu’nun ifadesiyle “ganimet burjuvasi”nin darbeler karşısında sivil mi yoksa askeri bir tavır mı takındığını ortaya koyacak. 2. Panelde  Ak Parti’nin Ordu milletvekili olarak saflarında görmek istediği söylenen CHP kökenli Ertuğrul GÜNAY ve Kemalizm’e yönelik eleştirileri nedeniyle başına gelmedik kalmayan Atilla YAYLA "Sivil Toplum, Devlet ve Siyaset" konusunu tartışacaklar. Oturumun başkanı demokrasi yanlısı çıkışlarıyla bilinen Yargıtay Eski Başkanı ve aslen Konyalı olan Sami SELÇUK.

Programın 3. Gününde yapılacak 1. Panel’in konusu ise "Küreselleşme ve Sivil Toplum". Programın katılımcıları; yurt dışı yardım faaliyetleriyle önemli çalışmalara imza atan İHH başkanı Bülent YILDIRIM, Uluslar arası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Levent KORKUT ve Pakistan’dan Hubeyb Vakfı Başkanı Nedim Ahmet Han. Oturumun başkanlığını uluslararası ilişkiler uzmanı Şaban ÇALIŞ yapacak. 2. Panelde ise, 27 Eylül 2000 tarihinde YÖK’ün disiplin kurulu tarafından Kırıkkale Üniversitesi okutmanı olarak çalışırken, (Bu tez Yöneliş yayınlarından çıktı.) biri emekli deniz yüzbaşısı olan üç kişinin hazırladığı raporla, (Bu rapor usul ve şekil yanlışlıklarıyla doludur.) “laiklik karşıtı ve İslamcı bir doktora tezi yazdığı gerekçesiyle görevden alınan Alev Erkilet başkanlık yapacak.  "Kadın, Toplum ve Sivil Toplum" konusunun ele alınacağı panelde konuşmacılar  Müsiad: Anadolu Sermayesinin Dönüşümü ve Türk Modernleşmesinin Derinleşmesi adlı Vadi yayınlarından çıkan kitabından tanıdığımız Şennur ÖZDEMİR ve çocuk eğitim üzerine çalışmalarıyla bilinen Necla KOYTAK.

Görüldüğü gibi konu ve konuşmacılar,  Konya’daki vakıf ve derneklerin oluşturduğu “Gönüllü Teşekküllerin” icra komitesi tarafından dikkatle seçilmiş. Ufuk Turu-4 programına diğer şehirlerde faaliyet gösteren vakıflar ve dernekler de davet ediliyor. Sözgelimi benim bildiğim Ankara’dan faaliyetleriyle özürlüler için bir “rahmet” olduğunu düşündüğüm ÖZEV’den vakıf başkanı Tekin BAŞER ve Antalya’dan sağlık, eğitim ve kültür konularıyla ilgilenen ANSED adlı derneğinden de Barış HOYRAZ da programa renk katacak.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu Ufuk Turu programı sona erdiğinde de Konyalı STK’lar bir sonuç bildirgesi yayınlanacak ve darbe isteyen, halkın iradesini hiçe sayan zihniyet sahiplerine karşı adaletin ve özgürlüğün yanında yer aldıklarını ilan edecekler. Anlayacağınız Konya’da sivil güçler rahatsız!
2007-05-17 (Memleket gazetesi)