Fevzi Zülaloğlu’nun Ekin Yayınları’nda çıkan Ramazan risalesi adlı kitabı, Ramazan ayını Kur'an’ın gösterdiği hedeflere uygun geçirebilmek için bir rehber niteliğinde. Kitabın girişinde şiirsel başlıklarla bu mübarek ay tanımlanmış:
Bir aylık manevi eğitim kampıdır Ramazan
Ve bir murakabe olanağı
Bir istiaze (Allah’a sığınma) ayıdır Ramazan
Ve yine, yeniden besmele ayı
Bir hamd etme ayıdır Ramazan
Ve şükretme ayı
Kur'an’ın nuru ile aklımızı yeniden inşa etme ayıdır Ramazan
Ve bir zikrullah ayı
Bir ilim ayıdır Ramazan
Ve bir hilm ayı
Bir takva ayıdır Ramazan
Ve fücurdan kurtuluş ayı
Bir i’sar ayıdır Ramazan
Ve bir empati ayı
Bir tevhid ayıdır Ramazan
Ve bir “günahlardan arınma” ayı
Bir vahdet ayıdır Ramazan
Ve bir safvet (arınma) ayı
Bir itikâf ayıdır Ramazan
Ve bir muhasebe ayı
Bir ibadet ayıdır Ramazan
Ve salat, oruç, infak, zekat ayı
bir fıtrat ayıdır Ramazan
Ve bir sadaka-i fıtr ayı
Bir cihad ayıdır Ramazan
Ve bir kıyam ayı
Bir selam ayıdır Ramazan
Ve yeryüzündeki tüm canlılara selamı yayma ayı
Sekineyi bağrında taşıyan Kur'an ile yürüyüş ayıdır Ramazan
Ve yürüyen Kur'anlar olma çabası
Bir zafer ayıdır Ramazan
Ve bir bayram muştusu.

Yine eserde oruç ve dua arasında sıkı bir irtibat kurulmuş:
Ey oruç tut bizi!
Ki, etkili bir nefis disipliniyle kendimize hâkim olmayı öğrenerek kendimize iyilik yapalım.
Ey oruç tut bizi!
Ki, zorluklara karşı bilinç hazırlığı yapalım, açlıkla imtihan olmada beceri kazanalım.
Ey oruç tut bizi!
Ki, nefsimize karşı Büşra/müjde ve nezir/uyarı arasında bir tutumla konum alalım.
Ey oruç tut bizi!
Ki, yalan sözler ve amellerden kendimizi kurtararak ateşe karşı bir perdemiz, kötülüklere karşı müstahkem bir kalemiz olsun.
Ey oruç tut bizi!
Ki, çevremizin tasallutundan kurtulup, amellerimize öncülük eden biz olalım.
Ey oruç tut bizi!
Ki, kalbimizin kumandasında tüm hücrelerimize metaneti öğretebilelim.
Ey oruç tut bizi!
Ki, nefsimize emrede ede onun efendisi olalım, biz bedenimizin değil, bedenimiz bizim hizmetimize girsin.

Evet, Ramazan risalesi kendisinde Kur'an’ın indirildiği bereketli ayı, daha da bereketlendirmek isteyenler için önemli bilgiler içeriyor. Bu bağlamda ilahi öğretiyi hatırlayalım: Oku! Yaratan Rabbi’nin adıyla oku!