Mürşitleri Kur'an muteberan üç Müslüman.
Metin mazlumların dostu.
Metin Kuzey Irak’a geçti.
Mendebur muvazzaf güçler güruhu kaybetti onu.
Muhalif olmanın karşılığı bu mu?
Mustafa, bir Kudüs sevdalısı, Mehmet özgürlük savaşçısı.
Mütemadi direniş erleri peşinden gitti Metin’in.
Madalya almayacaktı Mustafa ve Mehmet
Madalyonun öbür yüzünü bile bile gittiler.
Malumdu zira onlara Guantanamo Ebu Gureyb.
Mevzilenmişlerdi tevhid ve adalet için.
Madara olsun diye işgalci ve işbirlikçiler.
Muazzeb mi kalacaktı sevenleri Metin’in?
Mangalar çevirdi etrafını, Mustafa’nın Mehmet’in.
Masal değil bu maruzatı var üç babanın.
Masum mahdumları her birinin şimdi mecalsiz.
Mahzun kaldı çocuklar malul müfsitler nedeniyle.
Mahpuslar mı, mahkûmlar mı yanıt yok.
Mucize mi bekleyeceğiz kurtulmaları için?

xxx
Muhayyel bir durum değil bu dostlar.
Muhtekir işgalci ve işbirlikçileriler!
Misafir böyle mi ağırlanır sizin memlekette?
Misillemede bulunma kabiliyeti midir orada saygı görmenin ölçüsü?
Mıhlayalım mızıkçı hainleri, mırın kırın edemesinler.
Muamma olarak kalmasın mezalime meyyal işbirlikçilerin yaptığı.
Mazereti olamaz hükümetin.
Muhafazakarlığınıza dahil değil mi Metin?
Mıymıntılıkla çözülmez bu mesele derin.
Millet Meclisi Türkiye’nin ayağa kalkmalı derim.

xxx
Maslahat dediğiniz şey adalettir dediler ve gittiler.
Mustafa, Mehmet ve Metin.
Münderecatı şahitlik eder onların.
Müstahakkını buldur Rabbim işgalcilerin.
Mukadderdir yeryüzüne varis olacağı kullarının!
Med et ya İlahi!
Muştula muti kullarını.
Muvakkat kıl mümtaz üç adamın ırak oluşunu.
Müdafaasız bırakma onları mücrim kullarına karşı.
Müfsitler yağmalarken Irak’ı.
Metin’in, Mustafa’nın, Mehmet’in salih amelleri vardı.
Mülk senin koru müşfik kullarını.

Metin Mustafa Mehmet