Radyo, TV ve internetin gündeme gelmesiyle yazılı basının etkisini yitireceği fikri kısmen doğruluk içerse de, hala düşünen insanlar için gazeteler ve dergiler önemini korumakta. Bu yazıda bu ay çıkan dört derginin gündemini sizinle paylaşmak istiyorum.
Haksöz dergisinin Mayıs ayı (2010) sayısında “Kemalist Oligarşinin Referandum Korkusu” konusu kapağa taşınmış. Dergide Vakit Gazetesi yazarı Serdar Demirel: “İslam’ı çağdaş bir dil kullanarak bu asrın insanlarına anlatmalıyız.” demekte. Kısa bir süre önce Açılım Politikaları Kemalizm ve Müslümanlar adlı yeni bir eserini daha okuyucusunun ilgisine sunan Hamza Türkmen’in “Anayasa Tartışmaları ve Bağımsız İslami Kimliğimiz” adlı yazısı dikkat çekici. Rıdvan Kaya haklı olarak “Milli Güvenlik Dersinden Kurtulmanın Zamanı Gelmedi mi?” diye soruyor. Özgür Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Örs 1 Mayıs’ın anlam(lar)ı üzerine duruyor. Ramazan Yazçiçek yazısında dünyevileşme tehdidi karşısında Müslüman kimliği konusunu ele alırken Musa Üzer de kapitalizmin dönüştürme sürecinde cemaatlerin konumunu sorgulamakta. Asım Öz ise İzzettin Çalışlar’ın hazırladığı ve İletişim Yayınlarından çıkan Dersim Raporu’ndaki devlet söylemini değerlendirmekte. Dergide Cengiz Duman tarafından veli/evliya ve Ali Rıza Gökçe tarafından da imtihan aracı olarak yakınlar ve evlatlar konusuna Kur'an’ın yaklaşımı ortaya konmaya çalışılmış.
İki ayda bir yayınlanan edebiyat ve düşünce dergisi Tasfiye’nin Nisan-Mayıs (2010) sayısının konusu ise Kürtçe Edebiyat. Haşim Ay ulusal edebiyat terkibi ve arınmanın önemi konusunu ele aldığı yazısında dinsel-ideolojik edebiyatın etnik/ulusal edebiyat ile yer değiştirme serüvenini ele almakta. Kürtçe edebiyat üzerine dergide yer alan soruşturmaya Evdile Koçer, Helîm Yûsif, Selim Temo, Muhsin Kızılkaya, Mahmut Yavuz, Hasan Polat, Murad Celalî, Haşim Ay katkıda bulunmakta.  Dergide Bengîn Botî’nin “Başlangıçtan Sürgüne Kürtçe Edebiyat” yazısı dikkat çekmekte. Mihemed Jiyan yazısında klasik Kürt edebiyatını dönem dönem ele almakta. Haşim Ahmedzede’nin “İran Kürdistanı Kürtçe Romanı” yazının çevirisinin de yer aldığı dergide 1992 yılındanberi yayınlanan Nûbihar adlı Kürtçe derginin ilk sayısından beri önemli ismi Süleyman Çevik ile yapılan bir röportaja yer verilmiş. Şehmuz Kurt “Türkçenin Şairliğinden Kürt Şairliğine Geçiş: Kemal Burkay” adlı yazısında Burkay’ın şiirlerini ele almakta. Dergide ayrıca dört ülkeden dört Kürt kadın şair kendilerini ve şiir serüvenlerini anlatmakta. Tasfiye’nin arka iç kapağında Mustafa İslamoğlu’nun Kürtçe’ye çevrilmiş olan Dewleta Dilan, Pend û Şîret, Rîsala Gorî Kirinê eserlerinin mevcudiyetinden okur haberdar edilmekte.
Kur’anî Hayat dergisinde ise İslam kardeşliği konusu ele alınmakta. MÜSİAD Diyarbakır Şubesi Başkanı Vahdettin Bahadır ile kardeşlik üzerine bir röportajın yer aldığı dergide Mahmut Çınar Halidilik örneğinden yola çıkarak Anadolu Dindarlığı üzerinde durmakta. Abdülcelil Candan yazısıyla “Cahil Susarsa ihtilaf Çözülür” demekte. Osman Arpaçukuru ise kardeşlik sevgisini nefrete dönüştüren sepeblere değinmekte. Hamza Türkmen açılım politikalarını ele alırken, Mustafa Altaş ise Kur'an’a göre çocuklarımıza nasıl kimlik kazandıracağımız konusu üzerinde durmakta.
27 Mayıs’ın Gölgesinde Siyasetsiz Siyaset kapağıyla okuyucunun karşısına çıkan Umran Dergisinde Cevher Şulul İbn Rüşd’ün felsefesini ele almakta. Mustafa Tekin Demokrat Parti bakıyesi üzerinde dururken, Abdullah Yıldız cihad kavramanın içini boşaltarak İslamî direnişi kırma planlarına değinmekte. Serkan Yorgancılar 1960 Darbesi o dönemde gençliğin durumu ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) konusuna değinirken, Kürşad Atalar rahmetli Kelim Sıddıkî’nin İslamî mücadeledeki yerini ortaya koymaya çalışmış.

Görüldüğü gibi, her ne kadar görsel basın insanlar üzerinde etkili olsa da olayların arka planını öğrenmek isteyenler için dergi boyutunda analizler içeren yazılar hala ihtiyaç. Hayatın hay huyuna teslim olmak değil, ona karşı direnip onu cahili unsurlardan arındırıp çocuklarımıza, torunlarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyor ve onların ahirette de kurtulanlardan olmalarını hedefliyorsak dergilerin canlı sayfalarına can katalım.