İngiliz polisinin ABD’ye gidecek 10 uçağı havada patlatacaklarını iddia ettiği 24 zanlıyı gözaltına almasının ardından George W. Bush: “İslâmcı faşistlerle savaşımız sürüyor.” demiş.
Mussolini İtalya'sında 1922-1945 yılları ara­sında tatbik edilen tek parti diktatörlüğü­ne, milliyetçiliğin yüceltilmesine ve korporasyonlara dayalı milliyetçi totaliter siyasal-yönetsel rejim ve siyasal akım anlamına gelen “faşizm” her şeyden önce parlamenter demokrasiyi şiddetle dışlar, bireyciliği reddeder, liberalizmi eleştirir, akılcılığın ve hümanizmin kritiğini yapar. Bu bakımdan faşizm esasen topyekûn bir ret hareketi olarak ortaya çıkar. Devletin mutlak üstünlüğüne dayanarak kişi­den, devletin kurallarına uymasını savunur. Disiplin, itaat ve devlet yüceltilir. Hareketi yönlendiren yüce bir amaç sunulur. İtalyan fa­şizminde bu Roma imparatorluğudur. Faşizm, her halükârda, totaliter, kuvvetli, şekilde merkeziyetçi ve ka­tıksız biçimde hiyerarşiktir. Gençleri, yaratıcı güç diye göklere çıkardığı hayal gücü ve kuv­vet içgüdüsü ile coşturur; tek bir ideal göste­rir: "İnanmak, itaat etmek, savaşmak."
Faşizmin saydığımız özelliklerini belirttikten sonra şu soruları soralım:
Müslümanlar mı yoksa I. Dünya Savaşı ile birlikte son derece organize bir Yahudi milliyetçiliğine öncülük eden Siyonistlerin peşinden ayrılmayan Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa 27 Aralık 1945’te polise ve askeri mahallere terörist saldırılar yapan ve 10 polisi öldüren Yahudi teröristlerin kurduğu Israil’in arkasındaki Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa kökü 20 Şubat 1946’da kaçak Yahudi göçmeni getiren gemileri izleyen Hayfa radar istasyonunu havaya uçuran teröristlerin üyesi olduğu Haganah’a dayanan günümüzdeki İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF)’nin bebeleri öldürmesini görmezlikten gelen olan Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa “tartışmasız tek hükümran” olma arzusuyla yanıp tutuşan Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa 11 Eylül olayının ardından “Haçlı seferi başlatıyoruz.” diyen Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa Türkiye üzerinden ABD ordusunun Irak’a girmesine TBMM’nin 1 Mart tezkeresi ile “Hayır!” demesi nedeniyle Türkiye’den bir şekilde intikam almaya çalışan Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa BOP çerçevesinde Afganistan’ı işgal eden ve her gün onlarca Afganlının ölümüne neden olan Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa Afgan direnişçileri konteynırlarda istifleyen, yüzlercesinin çıldırmasına ve hayatta kalabilmek için birbirlerinin terlerini yalamak zorunda kalmasına neden olan Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa BM Güvenlik Konseyine Irak’ın kimyasal silah üreten tesisleri olduğu şeklinde sahte belgeler veren Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa, 1996 Nisanında Lübnan’da BM’nin gözetimindeki Cana kampında 102 kişinin öldürülmesi, 300 bin kişinin de mülteci durumuna düşmesini BM’nin sadece izlemesini isteyen Bush iktidarı mı faşisttir ?
Müslümanlar mı yoksa vatanı, sevdikleri, her şeyleri elinden alınmış insanların son çare olarak bedenlerini bombaya dönüştürerek işgalcilerin şehirlerinde gerçekleştirdikleri eylemleri terör gören fakat İsrail’in esir alınan askerlerini kurtarma bahanesiyle şehirlerin altını üstüne getirmesini “savunma hakkı” addeden Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa Lübnanlıların ve Filistinlilerin İsrail askeri kaçırmalarını terör hareketi sayan ama Filistin parlamento üyelerinin yarısını kaçıran İsrail’i kınamayan Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa Gazze kumsalında piknik yaparken ailesinin yedi ferdini birden kaybeden Hüda’nın çığlıklarını duymayan Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa Lübnan ve Filistin’de seçimle iktidara gelen Müslümanları gayr-ı meşru iktidar kabul eden, buna karşın kendisine itaatkâr zorba rejimlere ses çıkarmayan Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa Hizbullah’ın İsrail askerlerini esir almasını uluslar arası hukuka uygun bulmayan ama İsrail’in 1982-2000 yılları arasında Lübnan’ı işgalinde hukuka aykırı bir durum görmeyen Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa İsrail’in iki ülkeyi birden işgale başladığı bir ortamda “yeni Ortadoğu”dan bahseden Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa Kana’nın çocukları ve kadınlarına atsın diye İsrail’e akıllı bombalar veren Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa İsrail’in BM elemanlarının ölümüne yol açan saldırısı karşısında bile susan Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa Lübnan’a insani yardım taşıyan Kızılay konvoyunun yaklaşık 600 metre önüne bomba atan İsrail’in destekçisi Bush iktidarı mı faşisttir?
Müslümanlar mı yoksa evde ekmek pişirirken İsrail bombardımanına yakalanan 70 yaşındaki Aliya Said’in ayağının kırılmasına yol açan Siyonistlerin hidayete ermesini uman Bush iktidarı mı faşisttir?
Kararınızı verdiniz mi?

Murat Kayacan