YÖK üyelerinin başörtüsü yasağını Yargıtay mahkemesi kararlarına atıfla savunmaları ama Van 100. yıl üniversitesi rektörünün yolsuzlukları konusunda aynı atfa karşı direnmeleri doğru değildir!
Leyla Şahin davasında Abdullah Gül yönetimindeki dışişleri bakanlığının Şahin aleyhine yasağı savunması; AB Şahin aleyhinde karar verdiğinde de bu yasağın eninde sonunda kalkacağı türünden sözler söylemesi doğru bir tavır değildir!
AB’nin dini haklar deyince sadece Hıristiyan azınlığın yaşadığı problemleri görüp bu konularda çözüm istemesi, dini bir yükümlülük olan başörtüsünün yasaklanmasını savunması doğru değildir!
Yasakların kalkmasını AB’ye havale edip yan gelip yatmak, AB’yi mehdi gibi görmek doğru değildir!
Memurlara yasak olmasına rağmen TSK’nın Oyak Holding aracılığıyla ticaret yapması ve holding aracılığıyla ülkenin önde gelen ticari kurumları içine girmesi doğru değildir!
YAŞ tarafından disiplinsiz olduğu gerekçisiyle TSK’dan atılan üstçavuş Memiş Ceylan’ın daha sonra askerî tatbikata çağrılıp teşekkürle taltif edilmesi doğru bir tavır değildir!
Özal dönemi zenginlerinden Coşkun Ulusoy’un, “Tüpraş’ı, Erdemir’i yabancıya kaptırmayalım!” diyerek ihaleyi kapmaya çalışması ancak kendisinin Fransız Renault şirketiyle iş tutması doğru değildir!
Diren şarapları sahibi Orhan Diren’in, “Kur'an-ı Kerim’de alkollü içkiyle şarap hakkında tek kelime geçmiyor.” diyerek cahilliğini sergilemesi güzel ancak yaptığı yorum doğru değildir!
Tüketilen ürünlerin çeşitliliği sayesinde statü kazandığını sanmak doğru değildir!
“Sosyal problemleri çözemiyoruz o zaman roman okuyalım, şiir okuyalım, hayatın sıkıcılığından uzaklaşalım, bari zihnimiz yorulmasın!” demek doğru değildir!
İlköğretim müfredatını öğrencileri düşünmeye teşvik edici şekilde değiştirmek ancak “resmi öğretileri” bundan muaf tutmak doğru değildir!
Tek sorun maddi imkânsızlıklar değilse, bir film çevirip imam hatip sorununu köyde işlemek ve şehir hayatından büyük oranda soyutlayıp ele almak doğru değildir!
Allah’ın ipine sarılmaktansa, Ahmet’in, Mehmet’in ipine sarılmak, ikincisini ilkinin önüne geçirmek doğru değildir!
Dirilere indirilmiş Kur'an’ı ölülere okumak “inen” vahyi ısrarla “yukarı” çıkarıp hayatın dışına itmek doğru değildir!
Aynı zaman ve mekânda senin, benim ve onun dediği doğru demek doğru değildir!
Müslümanların tebliği hakkının sonuna kadar verilmesini ancak Hıristiyanlarınkinin de sonuna kadar yasaklanmasını istemek doğru bir tutum değildir!
“Ümmetin ihtilafını rahmettir.” deyip sonra da “İcma-i ümmeti” edile-i şer’iyyeden görmek doğru bir tutum değildir!
Anti-Semitik olmakla Anti-Siyonist olmayı aynı görüp ırk ile o ırka dayalı ideolojiyi aynı görüp herkesi de aynı cendereye sokmaya çalışmak doğru bir tavır değildir!
Hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimizi düşünüp, “vakıaya” teslim olmak idealleri yitirmek doğru değildir!
Haksızlık karşısında susmak doğru değildir!