Bomba Siyonist rejim olur Ortadoğu’ya düşer.
Bomba Sharon olur Sabra ve Şatilla’da katliam yapar.
Bomba buldozer olur Filistin’de insan onurunu ezer geçer.
Bomba makineli tüfek olur Muhammed ed-Durra’nın yüreğine düşer.
Bomba Siyonizm olur, Lübnan’daki BM üyelerinin üzerine iner.
Bomba zulüm olur on sene arayla ikinci kez Kana’yı kana bular.
Bomba “kendini savunma hakkı” olur Gazze’yi vurur.
Bomba fosfor olur Siyonist uçaklardan Lübnan’a yağar, Filistin’e yağar.
Bomba “Hizbullah’ın başarısı için dua etmek haramdır.” fetvası olur, Lübnanlıların kalbine düşer.

Bomba Saddam olur, İslâm rejimi ihraç etmesin diye İran’a yağdırılır.
Bomba işkence olur Guantanamo’yu Ebu Gureyb’i vurur.
Bomba kahredici bir özgürlük olur Felluce’ye düşer.

Bomba paket olur Bahriye Üçok’u bulur, halk irticaa karşı eğitilir.
Bomba güneydoğuya düşer hâkimler, memurlar hizaya getirilir.
Bomba silah olur Danıştay üyeleri terbiye edilir.
Bomba söz olur, basın olur kulaklarımıza yağar.

Umut Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu’na düşer “Kahrolsun İsrail!” olur.
Umut Konya’ya düşer “Hamas’a, Hizbullah’a selam, direnişe devam!” olur.
Umut milletvekili olur İsrail’le Dostluk Grubu’nun üstüne düşer.
Umud tevhit olur şirkin üstüne düşer.
Umut hak olur adalet olur zulmün beynine düşer.
Murat Kayacan

Sanırım alttaki karikatür yukarıdaki metnin altına ya da sayfa ortasındaki karikatür mekânına iyi gider.
BOMBA ve UMUT