İnternette dolaşırken www.haksoz.net adresinde 30 Nisan – 1 Mayıs 2005 tarihlerinde İstanbul Eresin Oteli’nde (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)’nın dinî duyarlılığı olan tüm STÖ’leri bir araya getirdiği “Değişen Dünyada Yeni Bir Vizyon Arayışı” başlıklı uluslar arası konferans hakkında uzun bir değerlendirme okudum. Programla ilgili yapılan yorumlar doğrusu çok düşündürücüydü ve kafamda bu “çatı teşkilat” hakkında bazı soru işaretleri oluştu. Hüsn-ü zannımı yitirmek arzusundan uzak bir şekilde bu soruları alenî olarak sormak istiyorum. Zira nereye gittiğimizin ve davet edildiğimizin bilincinde olmamız gerekiyor. İşte sorular:
  1. İstanbul İstinye’deki ABD Konsolosluğu’nda bazı STÖ temsilcileri ile BOP’un hayata geçirilmesi üzerine yapılan tartışmalarda TGTV adına genel sekreter Av. Hasan Mollaoğlu’nun yer aldı mı? ABD’li diplomatlar, TGTV yönetim kurulunu genel merkezlerinde ziyaret etti mi?
  2. 17 Şubat 2004 günü ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman’ın ve yanı sıra İstanbul Başkonsolosu Davıd L. Arnett’in katıldığı toplantıda TÜSEV’den Filiz Bikmen, AÇEV’den Ayla Göksel Göçer, Tarih Vakfı’ndan Orhan Silier, Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Murat Belge ve TGTV’den Hasan Mollaoğlu da bulundu mu?
  3. 18 Şubat 2004 tarihinde ise TGTV genel merkezini ABD Basın ve Kültür İşleri Konsolosu Walter Douglass, Siyasi işler konsolosu Jonathan Henick, Amerikan bilgi ve belge merkezi yardımcısı Dilek Bıçakcı, Kültür işleri görevlisi Alev Alemdar Konsolos W. Douglas ziyaret etti mi? Bununla neyi amaçlıyorlardı?
  4.  “Değişen Dünyada Yeni Bir Vizyon Arayışı” başlıklı uluslar arası konferans ABD, AB ve TC Dışişleri Bakanlığı yönlendirmesi altında mı yapıldı?
  5. Oturuma katılan STÖ temsilcilerinin yoklaması ve oylamaya katılanlardan kaçının kabul, kaçının red oyu verdiğinin sayımı yapılmadan Birlik Genel Sekreterliği’ne Necmi Sadıkoğlu’nun getirildiği doğru mu?

Bu soruların cevabı alınmalı ki, kimlerle kimlerin oturup kalktığı bilinsin. Bundan fayda umanlar da ne tür faydalar beklediklerini ortaya koysunlar. Ve beklentileri kamuoyunda tartışılsın. ABD çok güçlü. Zorbalığına STÖ’leri payanda kılmak istediğini açıkça ifade ediyor. İşgale karşı direnmesi gereken STÖ’ler BOP’a uyum sağlarlarsa varlık nedenlerini yitirirler. Bu konferansa Konya’dan da katılan vakıf ve dernek temsilcileri olduğunu biliyorum. Eğer sorularıma cevap verip toplantı hakkında görüşlerini iletirlerse, köşemde yer vereceğimi belirteyim.