Konya merkezli bir internet sitesi olan enineboyuna.net sayfası Konya’nın düşünce dünyasına katkılarını sürdürüyor. Bu bağlamda Musa Kirazgiller Beyin yönetiminde düşünen insanlarla düşünceye ilgi duyan dinleyicileri sadece sanal ortamda değil, söyleşi programlarında da bir araya getiriyor. Bunlardan birisi de Beyşehir Yüksekokulu müdürü Caner Arabacı Beyin söyleşisiydi. Program Konevi kültür merkezindeydi.
Arabacı, İslâm dünyasının III. Haçlı Seferiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Gerçekten de dinî referanslarla hareket eden ve işgali bir politika olarak benimseyen Bush politikaları bu fikri doğrular nitelikte. 11 Eylül’ü bahane eden Bush, önce Afganistan’a ardından da Irak’a girdi. Bu sıralar da Kafkaslara nizamat vermekle meşgul.
Ne yapmalı?
Cevap işbirliği. Kiminle tabii ki adaleti ön plana çıkaran her kesimle. Washington’da 100 bin, Londra’da yaklaşık 1 milyon kişinin Irak işgali karşıtı gösteri yaptığını unutmayalım. Küreselleşme karşıtları işgal karşıtı eylemlerini sömürgecilerin bu amaçla toplantı yaptıkları merkezlere taşımayı ihmal etmiyorlar.
Adalet peşinde koşan Yahudiler nonzionists.com adresiyle Siyonizm karşıtı propaganda yapıyorlar. Yine başka bir grup Yahudi, Filistinlileri abluka altına alan İsrail’in inşa etmeye devam ettiği ırkçı ayrım duvarı aleyhine gösteriler yapıyor.
Prebistriyen Hıristiyanlar İsrail’e insan haklarını ihlal ettiği için yatırım yapmıyor. Filistinli bir ailenin evinin yıkılmaması için kendisini buldozerin altında bulan ve adalet için hayatını kaybeden Rachel Corrie’nin yakınları İsrail’e ürünlerini satmakla zulmü ortak olduğu için Caterpillar’a ve buldozeri Filistinli ailenin evini yıkmak üzere gönderen İsrail savunmak bakanlığına İsrail’de dava açıyor.
Görüldüğü gibi gelecek karanlık değil. Yeter ki amacımız adalet olsun. Elimizde imkân çok. Yeter ki içe kapanmayalım. Haksızlığa karşı olma temelinde bu amaç için çaba verenlerle işbirliği yapalım. Bu anlamda internet Allah’ın bize bahşettiği en büyük nimetlerden birisidir. III. Haçlı Seferinden başarıyla çıkmak için kendimize çeki düzen vermemiz ve arı duru bir zihne sahip olmamız gerekir. Yoksa din harab, iman turab olacak. Yaptığımız her güzel işin karşılığını bu dünyada göremeyebiliriz de. Sonraki neslin rahat etmesi için bir adım atmış olmak bile kâr sayılmalıdır.

7/04/2005 Memleket Gazetesi/Konya